زنی با قالب موزاییک ویبره کیک پخت

یک قالب موزاییک ویبره در باغ خود ایجاد کنید که نام و نشان مدرسه یا سازمان شما را نشان دهد. روی نیمکت ها و چهارپایه های کوچک، نشیمنگاه موزاییکی در باغ ایجاد کنید.

گلدان و گلدان سفالی موزاییکی روش های  ساخت قالب موزاییک در ساخت موزاییک از دو روش مختلف می توان استفاده کرد. روش مستقیم زمانی است که موزاییک مستقیماً روی ماده پایه که محل پروژه است ساخته می شود.

نمونه ای از روش مستقیم ایجاد موزاییک روی دیوار آجری واقع در باغ است. روش غیرمستقیم زمانی است که موزاییک بر روی یک ماده پایه خارج از سایت ایجاد می شود و بعداً در صورت مناسب بودن در محل نصب می شود.

یک نمونه ازقالب ایجاد موزاییک روی کاشی و سپس نصب کاشی با بتن روی دیوار است. این روش به این دلیل مفید است که به شما امکان می دهد یک موزاییک در داخل خانه بسازید.

به عنوان مثال، می توانید آن را در زمستان بسازید و سپس در بهار یا تابستان زمانی که هوا گرم می شود، آن را نصب کنید.یک کالای هدیه مانند قاب عکس موزاییکی یا جعبه جواهرات موزاییکی بسازید.

تصویری از باغ خود را در داخل قاب قرار دهید یا از دانه های جمع آوری شده در باغ جواهرات بذری بسازید تا در جعبه جواهرات ذخیره کنید.
برای یک مسیر باغ تزئینی، سنگ های پله موزاییکی ایجاد کنید.

یک نقاشی دیواری موزاییکی در جامعه خود ایجاد کنید – آن را در یک مکان عمومی برجسته مانند باغ یا پارک، در بازار کشاورزان یا روی دیوار یک فروشگاه مواد غذایی قرار دهید.

هنرمند مشهور اسپانیایی، گائودی، در بارسلون، اسپانیا، با استفاده از مواد بازیافتی و یافت شده، موزاییک‌های موزاییکی خلق کرد. او تمام ساختمان ها را از کف تا سقف با هنر موزاییک پوشانده است.

از آن زمان به یک مجموعه هنری عمومی شهرت جهانی تبدیل شده است که مردم برای بازدید از آن به اسپانیا می آیند. موزاییک های ساخته شده از سنگریزه از ویژگی های مهم باغ های چین بودند.