با خرید اسباب بازی دخترانه ارزان مشکلات درسی فرزنذان خود را برطرف نمایید

وقتی بچه ها با اسباب بازی دخترانه ارزان بازی می کنند، همیشه به این معنی است که در حال یادگیری هستند. این مهم است که کودکان زمانی برای بازی داشته باشند.

به تنهایی یا با دیگران، با یا بدون اسباب بازی، بیرون یا داخل. بچه ها حق بازی کردن دارند. خلاقیت شما و همچنین مهارت های اجتماعی و عاطفی شما تشویق خواهد شد.

در بازی، کودکان محدودیت های خود را تجربه می کنند، چالش ها را تجربه می کنند و از خود پیشی می گیرند.

کودکان از طریق بازی نه تنها پدیده‌های مختلف را درک می‌کنند و پاسخ سؤالات خود را می‌یابند.

بلکه خود و توانایی‌های خود را نیز درک می‌کنند و خود را به‌عنوان خود اثربخش تجربه می‌کنند. آنها در حین بازی به دنبال علایق خود هستند.

به طور مستقل تجربه کسب می کنند، محدودیت های خود را آزمایش می کنند و به دنبال چالش ها می گردند و بر آنها غلبه می کنند.

بازی، چه به تنهایی و چه با دیگران، با اسباب بازی یا بدون اسباب بازی، در طبیعت یا در اتاق کودک، بازی همیشه به معنای برنامه ریزی و یادگیری است!

زیرا بازی باعث با هم بودن می شود! کودکان هنگام بازی با دیگران، مهارت های اجتماعی مهمی را یاد می گیرند.

بازی با هم و علاقه متقابل مرتبط با آن به این معنی است که کودکان در وهله اول با کودکان دیگر در تماس هستند.

شما دوستی را تجربه می کنید، مطمئناً هر از گاهی مشاجره و آشتی را نیز تجربه می کنید. آنها از یکدیگر سود می برند.

هماهنگی و سازش را یاد می گیرند، قوانین را با هم مذاکره می کنند و یاد می گیرند که مسئولیت خود و دیگران را بپذیرند.

از طریق بازی با هم، کودکان همچنین کودکان بزرگتر یا کوچکتر، که ممکن است به زبانی متفاوت صحبت کنند یا از فرهنگ متفاوتی آمده باشند.

دارای تاریخچه و پیشینه خانوادگی متفاوت، از جنس مخالف، ناتوان جسمی یا دارای ویژگی های خاص، تجربه کنند. نیاز دارد.

از طریق بازی، آنها فعالانه با محیط زندگی کودکان دیگر درگیر می شوند، توجه و درک را می آموزند و آن را به همان اندازه تجربه می کنند.